شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

گزارش تصویری2/حضور مهندس جعفرزاده در بازار کوچصفهان و دیدار با مردم

شنبه,۲ام آبان ۱۳۹۴ - تصاویر

kochesfahannnnnn001 kochesfahannnnnn002 kochesfahannnnnn003 kochesfahannnnnnn001 kochesfahannnnnnn002 kochesfahannnnnnn003 kochesfahannnnnnn004 kochesfahannnnnnn005 kochesfahannnnnnn006 kochesfahannnnnnnn001 kochesfahannnnnnnn002 kochesfahannnnnnnn003 kochesfahannnnnnnn004 kochesfahannnnnnnn005 kochesfahannnnnnnn006 kochesfahannnnnnnnn001 kochesfahannnnnnnnn002 kochesfahannnnnnnnn003 kochesfahannnnnnnnn004 kochesfahannnnnnnnn005 kochesfahannnnnnnnn006 kochesfahannnnnnnnnn001 kochesfahannnnnnnnnn002 kochesfahannnnnnnnnn003 kochesfahannnnnnnnnn004 kochesfahannnnnnnnnn005 kochesfahannnnnnnnnn006 kochesfahannnnnnnnnnn001 kochesfahannnnnnnnnnn002 kochesfahannnnnnnnnnn003 kochesfahannnnnnnnnnn004 kochesfahannnnnnnnnnn005 kochesfahannnnnnnnnnn006 kochesfahannnnnnnnnnnn001 kochesfahannnnnnnnnnnn002 kochesfahannnnnnnnnnnn003 kochesfahannnnnnnnnnnn004 kochesfahannnnnnnnnnnn005 kochesfahannnnnnnnnnnn006 kochesfahannnnnnnnnnnnn001 kochesfahannnnnnnnnnnnn002

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.